W naszym gabinecie wykonujemy zabiegi

Poznaj nasz zespół

Urszula Glajcar-Gałaszek specjalista I stopnia stomatologii ogólnej

Urszula Glajcar-Gałaszek

Magdalena Gałaszek lek. stom.

Magdalena Gałaszek

Jakub Gałaszek lek. stom.

Jakub Gałaszek

Małgorzata Juroszek asystentka stom.

Małgorzata Juroszek

Małgorzata Heczko asystentka stom.

Małgorzata Heczko

Sylwia Janny Higienistka stomatologiczna

Sylwia Janny